Stație de epurare a orașului Predeal

Descriere proiect:
Reabilitare și extindere rețele alimentare cu apă, canalizare și execuție stație de epurare nouă în localitatea Predeal, Jud. Brașov. Proiectare generală, asistență și consultanță tehnică.