Stație de epurare ape uzate a orașului Livada

Descriere proiect:
Proiectare generală, asistență și consultanță tehnică.