Stație de Epurare Ape Uzate Videle

Descriere proiect:
Proiectare arhitectură și structură, asistență și consultanță tehnică.